Levent HATAY
Yönetim Kurulu Başkanı
Miraç AŞIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Derya ŞENOCAK
Yönetim Kurulu Üyesi
Bayram YAVUZ
Yönetim Kurulu Üyesi